Spring til indhold

IKT ledelse

IKT ledelse sikrer tilgængelig og opdaterede data

IKT ledelse

Styringen af byggeri er blevet digitalt. I nogle typer projekter at det obligatorisk at der benyttes projektbaserede værktøjer og digitale udbud. Den digitale håndtering sikrer en fast struktur gennem projektering, udbud og licitation, hvor tilgængelige data og dokumenter er 100% opdaterede.  Vi sikrer at de faste strukturer er på plads og at de digitale værktøjer anvendes efter hensigten.

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi og dækker den teknologi, som sikrer at brugere får adgang til at redigere, overføre og gemme information omkring aktuelle byggeprojekter.

Vi ved at IKT er mere end regler, krav, aftaler, specifikationer og fastlagte ydelser. Som IKT ansvarlig på et byggeprojekt er vi ansvarlige for at der er tovejskommunikation og samarbejde. Vi arbejder for at sikre en harmonisk og værdiskabende anvendelse af redskaberne, hvilket øger produktiviteten i byggeprojektet. Vi sikrer at alle de involverede parter tager deres del af ansvaret og sikrer den nødvendige dokumentation.

Aftalen med bygherre fastlægges i en IKT-aftale, som udgør den samlede dokumentation og hvordan denne udmøntes i praksis af alle de involverede parter. Som IKT ansvarlig sikrer vi som uafhængig IKT-bygherrerådgiver at bygherren får planlagt, projekteret, udført og gennemført et projekt, hvor data er tilgængelige og fuldt opdaterede.

Kontakt os

Er du interesseret eller blot har et spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi ser frem til at høre fra dig.