Spring til indhold

Udførelses- og byggefasen

Udførelse

Bygherrerådgiveren skal under udførelsen overvåge og sikre at det planlagte byggeri gennemføres som planlagt og aftalt. Vi sikrer, at der føres tilsyn, projektledelse og byggeledelse i forhold til de indgåede aftaler med rådgivere og entreprenører. Vi sikrer kommunikationen mellem parterne, så arbejdsmiljø og sikkerhed overholdes.

Projektopfølgning, processtyring & koordinerende fagtilsyn

En effektiv byggeplads kræver præcis planlægning, hvor alt færdiggøres og leveres i forhold til de aftalte terminer. Med mange involverede parter skal det hele helst følge planen – og eventuelle forsinkelser skal hurtig indhentes og rapporteres til de øvrige. 

Projektopfølgning og processtyring bidrager til, at udførelsen af projektet svarer overens med projektets intentioner. I et koordinerende fagtilsyn sker en kontrol af selve udførelsen, så det er i overensstemmelse med projektet og de indgåede entrepriseaftaler. 

Torp Development bruger digitale løsninger (byggeweb) til at koordinere og kvalitetssikre processer og de udførte opgaver.

Risikostyring

I forbindelse med et byggeri – stort som lille – er der en del risici, som løbende skal vurderes. Det drejer sig både om økonomiske og byggetekniske, men det gælder også juridiske f.eks. i relation til arbejdsmiljø. Vi sikrer, at risikoniveauet overvåges og styres.

Overvågning af økonomien

Under byggeprocessen bliver alle fakturaer godkendt og håndteret af os. Vi følger løbende op og sikrer at de planlagte omkostninger holdes. Eventuelle afvigelser dokumenteres og godkendes på de løbende byggemøder.

Kontakt os

Er du interesseret eller blot har et spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi ser frem til at høre fra dig.