Spring til indhold

Hvordan hjælper vi bygherre?

Indlednings-, planlægnings-, udførelses- og byggefasen

Hvordan hjælper vi bygherre?

Der er mange områder i forbindelse med et renoverings- eller byggeprojekt, hvor vores kompetencer kan komme i spil. Fra første kontakt til færdigt byggeprojekt er der mange delelementer, som skal gennemtænkes og forankres i processen, for at alle de involverede med vores støtte og bistand, leverer det ønskede projekt.

Som bygherrerådgiver kan vi have mange roller. Afhængig af dine behov, situationen og opgavens karakter deltager vi i den indledende fase, planlægningen, selve byggeprocessen og i den afsluttende dokumentation.

Læs mere om de forskellige faser herunder:

Den indledende fase

Ideoplæg, design og byggeprogram

Planlægningsfasen

Valg af rådgivere, projektering og valg af entreprenør

Udførelses- og byggefasen

Valg af rådgivere, projektering og valg af entreprenør

Kontakt os

Er du interesseret eller blot har et spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi ser frem til at høre fra dig.