Spring til indhold

Byudvikling

Byudvikling der åbner nye muligheder

Byudvikling

Hver enkelt by har sin egen situation og sine egne rammebetingelser. Byudvikling handler om at udnytte byens eller bydelens styrker og imødegå de aktuelle svagheder. Byudvikling skal åbne døren for nye muligheder. I Nuuk bidrager vi sammen med private developere til en proces, hvor helhedstænkning og analyser skaber nyt liv. En situation hvor Nuuk-områdets potentiale skal forløses. Vi skaber grobunden for nyt liv, så attraktiviteten og tiltrækningskraften til Nuuk øges. Vi skaber analyser, så der kan træffes de rigtige beslutninger, hvor de langsigtede mål indfries.

Vi udnytter byområdernes potentiale til at udvikle tilpasning af forsyning, trafik, konstruktioner, klima, undervisning og andet der gør Nuuk til et attraktivt sted at besøge, bo, arbejde og leve i.

Befolkningsvandringen fra bygderne til de store byer på vestkysten gør at byerne skal være attraktive, mens der samtidig skal bevares et stærkt samspil omkring bevarelsen af de små samfund. Det kræver omtanke og er en balancegang, hvor både de kommercielle og de offentlige hensyn skal balanceres. Vi rådgiver og tager del i alle faser af byudvikling langs Grønlands vestkyst, hvor vi kan bistå i arbejdet med lokalplaner og ekspropriation, udstykning eller optimering af bebyggelsesprocent.

At foretage byudvikling kræver et komplet overblik over muligheder og restriktioner. Vi sikrer, at byudvikling tager højde for og indarbejder lokalplaner og miljøvurderinger. Gennem kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning sikrer Torp Development, at byudvikling åbner nye muligheder.

Kontakt os

Er du interesseret eller blot har et spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi ser frem til at høre fra dig.